بارها و بارها از سوی رژیم بعث عراق برای سرش جایزه تعیین شد اما در زمان کشف جسد سری بر بدن نداشت.
  کودکی‌ را که‌ عصر روز بیست‌ و سوم‌ شهریور ماه‌ هزار و سیصد وبیست‌ و یک‌ صدای‌ گریه‌اش‌ در گلبوی‌ پیچید عبدالحسین‌ نام‌ نهادند.

ادامه مطلب
منبع : مهـدی یـارجایزه برای سری که بر بدن نبود منبع : مهـدی یـارجایزه برای سری که بر بدن نبود
برچسب ها :