وقتی امام علی (ع)در سال 36 هجری قمری مردم را برای نبرد با غافلان در جنگ جمل آمده می کرد، این خطبه را ایراد فرمود.
امام علی (ع)در بخشی از خطبه 153 کتاب شریف نهج البلاغه زمانی که مردم را برای نبرد با کسانی که از راه اسلام غافل شده بودند و جنگ جمل را پی ریزی کردند می فرماید:هرکس باید از کار خود بهره گیرد و انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد؛پس به درستی نگریست و آگاه شد و از عبرت های پند گرفت.سپس راه روشنی را پیمود و از افتادن در پرتگاه ها و گم شدن در کوره راه ها دوری کرد و کوشید تا عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جای اعتراض باقی نگذارد که در حق سختگیری کند یا در سخن حق تحریف روا دارد یا در گفتن سخن راست بترسد.

ادامه مطلب
منبع : مهـدی یـاردرمان غفلت زدگی ها از نگاه امام علی (ع)چیست؟ منبع : مهـدی یـاردرمان غفلت زدگی ها از نگاه امام علی (ع)چیست؟
برچسب ها : امام ,برای نبرد